Fotografiets historia

Det var 1839 som den första fotografiska metoden presenterades i Paris och sedan dess har det gått snabbt. Idag har stora delar av världens befolkning en kamera i fickan och…