Posted in Att fotografera hästar

Fotografiets historia

Fotografiets historia Posted on 20th juni 2021

Det var 1839 som den första fotografiska metoden presenterades i Paris och sedan dess har det gått snabbt. Idag har stora delar av världens befolkning en kamera i fickan och ett av nutidens mest kända kommunikationsmedel är just bild. Hade vi kunnat berätta detta för de pionjärer som byggde den första kameran hade de nog storknat. Men hur började det egentligen och hur fungerade en kamera förr?

Visst var det 1839 som den första fotografiska metoden presenterades, men redan på 1500-talet användes kameralådor av konstnärer för att kunna teckna av saker med centralperspektiv. Då togs förvisso inga bilder men kameralådan funkade på ett liknande sätt som en kamera sedan skulle kunna fånga stunden i ett fotografi. På 1800-talet gick det dock inte att ta bilder på människor eller saker som rörde sig och själva processen att få fram ett fotografi kunde ta många minuter. Objektiven var dunkla och de kemikalier som användes var väldigt okänsliga, så som fotograf behövde du ha ett stort tålamod för att få fram en bild som gick att se. En del av dessa bilder har bevarats och det är väldigt fängslande att titta på fotografier som tagits för så länge sedan.

Det var inte förrän i början av 1900-talet som kameror också blev tillgängliga för allmänheten. Vid den tidpunkten hade man hittat sätt att skapa fotografier som var enklare. Det behövdes inte längre tunga och otympliga apparater, utan nu kunde man ta bilder i hemmet och dessutom ta flera stycken utan att behöva vänta flera minuter mellan varje tagning. Allt fler bildformer tog form eftersom alla ville äga en kamera och ha möjligheten att behålla minnen och stunder i ett fotografi för evigt. Det tackar vi för idag, eftersom vi aldrig hade kommit så långt i utvecklingen utan det stora intresse som fanns för fotografiet under 1900-talet.

magnetism