Posted in Att fotografera hästar

Att tänka på när man ska fotografera vilda djur

Att tänka på när man ska fotografera vilda djur Posted on 12th februari 2021

För att bli en bra djurfotograf är det viktigt att man har kännedom om djuret man ska fotografera. Man bör därför läsa på om djurets habitat, beteende och kännetecken.

När man tänker på vad för sorts habitat ett djur lever i bör man undersöka var de trivs bäst, var de har setts till mest, vilken sorts terräng de vanligtvis befinner sig i för att på så sätt kunna förutse var man själv ska befinna sig för att få se djuret i fråga.

Att känna till ett djurs beteende underlättar när man ska fotografera det för att man då i stora svängar kan förutse vad djuren gör vid olika tillfällen. Till exempel om ett djur går i ide på vintern vet man att man inte kommer se djuret under den tidsperioden. Eller om man vet att djuret får ungar en viss tid på året bör man hålla sig på avstånd eftersom mammorna då kan vara extra aggressiva.

Känner man till olika kännetecken för djuren är de mycket lättare att hitta. Först och främst ska man känna till hur djuret ser ut, vilken färg och form det har. Om de finns liknande arter bör man lära sig skilja på dem. Men även vad som kännetecknar att ett djur varit på ett visst ställe, till exempel hur dess spår ser ut eller om det lämnar andra synliga spår efter sig.

För att få till riktigt bra fotografier av vilda djur är det viktigt med tålamod. Det krävs en stor mängd tålamod för att komma nära djuren. Man kan behöva sitta still och vara helt knäpptyst på samma plats i flera timmar och spana innan man ens ser ett vilt djur. Man behöver också tänka på varifrån ljuset kommer och hur det kan påverka ens bild.Om man försöker få djurets ansikte delvis i skugga och delvis i solljus, skapar det konstraster som ger ett dramatiskt intryck.

magnetism