Posted in Att fotografera hästar

Fotografera vid mingel

Fotografera vid mingel Posted on 16th juni 2019

När det är dags för fest och man har fått uppdraget att stå bakom kameran är själva minglet en av de både viktigaste och svåraste sakerna att fotografera. Fördelen vid ett mingel är att man ofta har alla personer samlade på en och samma plats, men svårigheten kan vara att det blir en tjock folkmassa, där de rätta personerna kan vara svåra att komma åt.

Synas men inte störa

Som fotograf vid en festlighet är det helt ok att hålla fram kameran och knäppa av bilder till höger och vänster, särskilt när man är den ”officiella” fotografen. Finns det ett programblad är det en fördel om den som är eventfotograf presenteras, då kommer gästerna känna sig mer bekväma och kanske kan arrangörerna även erbjuda just gästerna att få kopior på bilderna. När man rör sig runt i ett mingel är det ändå viktigt att man inte stör. Som fotograf är det bra att kunna ta kommando, och ha en viss ledarskapsförmåga. En kreativ projektledarutbildning kan komma väl till pass.

Närbilderna är allt

Bilderna blir även bättre om man kan fånga de naturliga ögonblicken, det kan handla om två gäster som samspråkar och den ena skrattar till, eller någon som spontant håller upp glaset för en skål.

Glöm att få bra överblicksbilder vid ett mingel, kommer det helt enkelt inte att finnas ett tillräckligt avstånd till det, såvida festligheterna inte sker under bar himmel, men även då kan sådana bilder kännas svåra att få till. Istället får man bygga upp en story med noga utvalda detaljer. Ibland har man som uppdrag att fotografera alla närvarande, men bilderna behöver heller inte ses som en ”närvarodokumentation”, utan varje ansikte, varje möte och diskussion, kan ha sina egna kameravinklar.

Undvik att smygfotografera

Rör man sig i ett mingel bör man man undvika bilder tagna underifrån, och även variera mellan poserande bilder och helt naturliga där de fotograferade egentligen inte har en aning om att bilden tas. Viktigt att komma ihåg är dock att man inte gömmer sig allt för mycket, det kan uppfattas som att man smygfotograferar. Det är bättre att man agerar tydligt och strukturerat.

Användning av teleobjektiv

Ett teleobjektiv kan komma till pass trots att det är frågan om mestadels porträttfoton. Är det rätt ljusförhållanden kanske man kan röra sig en bit utanför minglet, stödja sig mot pelare, vägar eller liknande, och zooma in snygga detaljer i deltagarnas möten. Finns det en servering av något slag är det perfekt för fina detlajbilder och man kan försöka jobba en del med förgrund och bakgrund. Ett exempel är en bröllopstårta i fokus, omgiven av ett mingel i bakgrunden, ett annat kan vara uppställda champagneglas på ett vitdukat bord. Det är alltid snyggt om det blir ett djup i bilderna.

magnetism